شناسايي 4 هزار مادر با فرزند بي شناسنامه فقط در 2 روز

شناسايي 4 هزار مادر با فرزند بي شناسنامه فقط در 2 روز

اخباراخبار ماشناسايي 4 هزار مادر با فرزند بي شناسنامه فقط در 2 روز

سرشماري هشمهريان بي شناسنامه به زودي در همه شهرها آغاز مي شود. 

«همشهريان بي شناسنامه» يعني كساني كه از مادران ايراني و پدران غير ايراني متولد شده اند اين روزها بيشتر از هميشه مورد توجه قرار گرفته اند. ابهام بزرگ در رابطه با اين موضوع آمار و تعداد دقيق اين افراد بوده است. تا كنون  اظهار نظر ها در رابطه با آمار اين كودكان از200 هزار تا يك ميليون نفر متفاوت بوده است. براي ابهام زدايي از اين آمار،چند روزي است كه وزرات رفاه سرشماري اين افراد را با كمك سامانه پيامكي آغاز كرده است.
پروژه ملي «سرشماري زنان ايراني داراي همسران غير ايراني» بر عهده موسسه نيکوکاري رعدالغدير گذاشته شده كه تنها مرکز کارآفريني و اشتغال معلولان در زمينه IT,ICT و اپراتوري مراکز پيام مي باشد.در اين موسسه اپراتورها ،معلولان جسمي حركتي هستند  كه آموزش هاي لازم را ديده اند و پيش از اين، طرح هاي ملي ديگري در شناسايي بيماران خاص و ثبت اطلاعات طرح هدفمندي يارانه ها را بر عهده داشته اند.

عليرضا آتشك مدير اين موسسه درباره طرح سرشماري همشهريان بي شناسنامه مي گويد:« طرح هايي كه براي فقر زدايي در وزارت رفاه دنبال مي شود، طوري برنامه ريزي شده كه در مراحل اجرا نيز، به ريشه كني فقر كمك كند. اين طرح به صورت پايلوت از شهر قم آغاز شده و مادراني كه بچه هاي بي شناسنامه دارند بايد كد ملي شان را به سامانه 2000195 پيامك كنند. پس از ارسال پيامك،ما براي آنها پيامك تاييد ارسال مي كنيم. البته اگر پيامك هاي تبليغاتي خود را مسدود كرده باشند پيامك را دريافت نخواهند كرد. اما همكاران ما ظرف مدت  حداكثر 10 روز حتما با آنها تماس خواهند گرفت.»

 

 


پيامك از عراق


آتشك درباره نحوه اطلاع رساني در مورد اين طرح مي گويد:« پايلوت شهر قم است و موضوع از طريق رسانه ها به صورت جامع از طرق صدا و سيماي استاني اطلاع رساني شده است. اطلاع رساني به گونه اي بوده كه ما فقط در دو روز ابتدايي اجراي طرح در شهر هم بيش از 4 هزار پيامك دريافت كرده ايم. با اينكه اين طرح تنها در شهر قم در حال اجرا است .در شهر هاي ديگر اطلاعات از طريق فضاي مجازي به دست مادران ايراني رسيده اما روال كار اطلاع رساني از طريق شبكه هاي خبري استاني و رسانه ها رسمي است كه در زمان مناسب اين اطلاع رساني انجام مي شود. اين موضوع البته  دامنه زيادي دارد. حتي برخي از زنان ايراني از عراق براي تعيين تكليف هويت فرزندان شان پيامك فرستاده اند. حتي افرادي داريم كه در نقاط مرزي ساكن بوده و با وجود اينكه پدر ومادر ايراني هستند اما فرزندانشان شناسنامه ندارد. فعلا در حال سرشماري هستيم و پاسخگويي به آنها در مرحله دوم است كه چه خدماتي قرار است به آنها ارائه شود.»
طبق آماري كه  مدير اين طرح در اختيار همشهري قرار داده تا اكنون اپراتورها با 1000 مادر در شهر قم تماس گرفته اند.اطلاعاتي از جمله جنسيت فرزندان، سن، گواهي تولد، تحصيل، طلاق و مليت همسر از اين مادران ايراني پرسيده شده، است. نكته قابل تامل در اين سرشماري،  پيش بيني ها از تعداد فرزندان بوده است .در حاليكه پيش از آغاز اجراي طرح  بين 3 تا 4 فرزند در هر خانواده پيش بيني مي شد،اما تماس هاي تلفني نشان داد كه خيلي از خانواده ها حتي 8 فرزند دارند. به گفته اپراتورهاي مرکز پيام رعد الغدير مهمترين سوال هاي اين مادران بعد از چگونگي دريافت اوراق هويتي براي فرزندان شان،مربوط به ادامه تحصيل و دريافت يارانه مي شود. پيش از اين احمد ميدري معاون وزير رفاه اجتماعي به همشهري گفته بود اين سرشماري 3 ماهه تمام مي شود.حالا 100 اپراتور در موسسه نيکوکاري رعدالغدير روزانه هزاران پيامك را پاسخ مي دهند تا اين وعده محقق شود.شناخت تعداد اين افراد گام اول و مهم در حل مشكلات آنهاست...
 تا لحظه تنظيم خبر 10000 پيامک از سراسر کشور دريافت شده است که نشان دهنده روند صعودي استقبال مخاطبين اين طرح ملي مي باشد


منبع : همشهري

نام :
 
ایمیل :
متن نظر :