بازديد دانشجويان دانشگاه علامه از خيريه رعد الغدير

بازديد دانشجويان دانشگاه علامه از خيريه رعد الغدير

اخباراخبار مابازديد دانشجويان دانشگاه علامه از خيريه رعد الغدير

صبح امروز جمعي از دانشجويان رشته مددکاري اجتماعي دانشگاه علامه به سرپرستي  سرکارخانم دکتر الهام محمدي از اساتيد فرهيخته  اين دانشگاه ، از بخشهاي مختلف اين موسسه بازديد کردند .


در  ابتداي اين بازديد مهندس علي سلطانزاده ،مدير عامل اين خيريه ،ضمن  خيرمقدم به دانشجويان و معرفي اين خيريه ،از  ضرورتهاي توجه به تحولات اجتماعي و نگاه ويژه  و هوشيارانه مددکاران به شناسايي روشهاي نوين و کاربردي در کاهش و حل مسائل مددجويان صحبت نمود .
در اين نشست و بازديد 2 ساعته دانشجويان به صورت عيني با اجراي روند مددکاري حرفه اي در خيريه رعد الغدير آشنا شدند.

نام :
 
ایمیل :
متن نظر :