گزارش تصويري از درختکاري توانيابان

گزارش تصويري از درختکاري توانيابان

اخباراخبار ماگزارش تصويري از درختکاري توانيابان

در  روز درختکاري ،توانيابان هم دست بکار شدند و آستينهايشان را بالا زدند و در مجاور موسسه به کاشت نهال پرداختند.

نام :
 
ایمیل :
متن نظر :