مشاغل خانگی

خادمین موسسه نیکوکاری رعدالغدیر در راستای حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیتهای حاد که متاسفانه بدلیل شدت معلولیت و یا بعلت مهیا نبودن بسترهای لازم جامعه برای انجام فعالیت های اجتماعی بعضا مجبور به انزوا و خانه نشینی می باشند سعی نموده اند تا از طریق ارائه آموزشهای به روز و منطبق بر نیاز بازار کار با ارائه دوره های متعدد هنری و صنایع دستی فضایی را جهت خود اشتغالی این عزیزان در منزل را فراهم آورد

این مجموعه از طریق خرید محصولات تولیدی توان یابان در زمینه های گوناگون هنری، و عرضه آن از طریق برپایی نمایشگاه های خیریه سالانه به صورت داخلی و خارجی و یا فروش و هدیه آن به شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی حمایتهای لازم را از امر خود اشتغالی معلولین به انجام می رساند.

در حال حاضر تعداد بسیاری از کارآموختگان دوره های صنایع دستی و هنری از طریق عقد قرارداد کاری با واحد فروش و اشتغال موسسه، مشغول بکار در منزل و دریافت حق الزحمه از طرف موسسه رعد الغدیر شده ند .