صفحه اصلی مجوزات

مجوزات

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها به شماره 21700 و دریافت شناسه ملی 10103455953 موفق به اخذ سایر مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح چون وزارت کشور، اداره پلیس امنیت تهران بزرگ ، بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای کشور گردید.