صفحه اصلی بانوان همیار

بانوان همیار

موسسه در اجراي فعاليتهاي جمعي و عام المنفعه خود از خدمات ارزشمند دو گروه همياری جوانان و گروه همياری بانوان بهره می گيرد.

گروههای همياری به اقتضای شرايط موجود بصورت مشترک يا مستقل در زمينه های توسعه فرهنگ نيکوکاری، کمکهای آموزشی و اداری، برگزاری مراسم و جشنها، عضوگيری و بورسيه کارآموزان، برگزاری نمايشگاهها و بازارهای خيريه و جمع آوری مالی بصورت کاملا داوطلبانه و رايگان فعاليت می نمايند.

گروه بانوان هميار، جمعی ازبانوان نيک انديشی هستند که درقالب کمیته های مشخص )ازدواج و تامین جهیزیه- درمانی و پزشکی- اردوئی- آموزشی- اشتغال و...) در فعاليتهای ذيل مجتمع را ياری می دهند:

 1. جذب کمک های مردمی(نقدي و غير نقدي)
 2. مشاركت دربرگزاری اردوهای فرهنگی – سياحتی داخل و خارج از شهر
 3. برگزاری جشنها و بازارچه های خيريه مختلف در طول سال
 4. جمع آوری نذورات
 5. بازدید از منازل کارآموزان نیازمند
 6. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي درون موسسه
 7. شناسايي معلولان منطقه و معرفي آنان جهت بهرمندي از خدمات به موسسه
 8. تهيه و توزيع ارزاق در مناسبتهاي خاص به توانيابان تحت پوشش موسسه
 9. مشاركت در تهيه مايحتاج اوليه آشپزخانه و كمك در طبخ غذاي روزانه توانيابان
 10. معرفي موسسه به سايرين و جذب پتانسيلهاي حمايتي آنان در جهت رشد و ارتقا خدمات موسسه
 11. تهيه جهيزيه جهت توان يابان در شرف ازدواج
 12. تلاش در جهت اشتغال توان يابان در ارتباط با ساير سازمانها و شركتها