صفحه اصلی همکاری با موسسه

همکاری با موسسه

نیکوکاران می توانند به عنوان داوطلب با موسسه نیکوکاری رعد الغدیر همکاری کنند. این موسسه معمولا در برپایی مراسم مختلف (برپایی اردوها ، برنامه های مناسبتی، مراسم ها و همایشها )از حضور داوطلبین نیکوکار بهره می برد.

برای همکاری داوطلبانه با این موسسه لطفا با واحد روابط عمومی مجتمع 4-66305352 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.