صفحه اصلی کمک غیرنقدی

کمک غیرنقدی

نیکوکاران محترم می توانند به هر روشی که خود تمایل داشته باشند، با پرداخت وجوه نقد و یا اقلام غیر نقدی رعد الغدیر را از حمایت های خود بهره مند کنند.کمکهای غیر نقدی شامل انوع اقلام و اجناس غیر نقدی در زمینه تجهیزات توانبخشی و کمک حرکتی( عصا- ویلچر- واکر)- اهدا جهزیه برای عروس و دامادها- وسایل و اقلام اداری و آموزشی و بهداشتی-نذورات(قربانی و گوسفند عقیقه) و... است که نیکوکاران در اختیار مجتمع قرار می دهند، کلیه این کمک ها در خود موسسه رعدالغدیر و یا در راستای پیشبرد اهداف این موسسه برای حمایت از معلولان مصرف خواهد شد.

برای دريافت فايل نیازمندی های موسسه رعدالغدیر کلیک نمایید.