صفحه اصلی قوانين

قوانين

 -مطالب وبسایت موسسه نيکوکاري رعد الغدير صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه می‌باشند.


-حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه نيکوکاري رعد الغدير بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی موسسه (3 داخلي 66305352-4) مجاز است.


-مؤسسه خیریه رعد الغدير با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به افراد داراي معلوليت  را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک موسسه و یا تبلیغ برای موسسه در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (3 داخلي 66305352-4) انجام دهید.

-هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.


-موسسه نيکوکاري رعد الغدير به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.