صفحه اصلی حسابهاي ما

حسابهاي ما

 نام بانک شعبه شماره حساب شبا دارنده حساب
بانک تجارت

الغدير

کد3510

351024429 R560180000000000351024429 به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
بانک تجارت  

الغدير

کد3510

351024569 IR590180000000000351024569 به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
بانک ملت

سعادت آباد

کد65540

 
47762381/89 IR8101200000000004776238189 به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
بانک پارسيان

بازارمبل

کد1064

 
21/18669/4 IR120540106402100018669004 به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
       شماره کارت  
بانک پارسيان     6221061080000930 به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر