پروژه هاي تعريف شده CSRدر رعدالغدير

پروژه هاي تعريف شده CSRدر رعدالغدير

صفحه اصلی پروژه هاي تعريف شده CSRدر رعدالغدير

پروژه هاي تعريف شده CSRدر رعدالغدير

تجهيز و راه اندازي مرکز دندانپزشکي توانيابان جسمي حرکتي

شرح پروژه :
متاسفانه  تعداد بسياري از توانيابان جسمي حرکتي به دليل فقر و مشکلات اقتصادي، عدم مناسب سازي شهري ،نبود وسيله حمل و نقل مناسب ، عدم دسترسي به مراکز درماني مناسب سازي شده،  هزينه هاي بالاي خدمات دندانپزشکي ، نداشتن بيمه و بسياري از مشکلات ديگر در مواجه با بيماريهاي مختلف علي الخصوص بيماريهاي دهان و دندان، اقدام به مصرف خود سرانه دارو(خود درماني) و يا تحمل رنج بيماري براي مدت طولاني مي نمايند و اين در حاليست که آنان نيز همچون ساير شهروندان حق برخورداري مطلوب از امکانات شهري ، رفاهي و درماني را دارند.
براي حل اين مشکل موسسه نيکوکاري رعدالغدير تصميم به ايجاد مرکز دندانپزشکي با هدف ارائه خدمات درماني رايگان به عزيزان توان ياب را نمود.شما  نيز مي توانيد با کمک در تامين منابع مالي مورد نياز در حفظ و استمرار چرخه درمان توانيابان سهيم شويد .

اهداف پروژه:
خدمات رايگان دندانپزشکي به توان يابان جسمي حرکتي

مدت اجرا:
مدت زمان پیشنهادی برای انجام این پروژه حداقل پنج سال می باشد.

برآورد مالی:
تامين سه دستگاه يونيت دندانپزشکي
تامين هزينه هاي مواد و تجهيزات ماهانه  1.000.000 تومان  و سالانه  12.000.000 تومان
تامين هزينه هاي منابع انساني ماهانه  4.500.000 و سالانه  54.000.000 تومان

آثار پروژه:
ترويج فرهنگ نيکوکاري در بخش سلامت
بهبود سطح کیفی سلامت توان يابانراه اندازي کلينيک توانبخشي اطفال توانياب
 

شرح پروژه :
بررسي هاي صورت يافته و تجربه سالها خدمت در زمينه توانبخشي معلولين ما را به باور ضرورت ارائه خدمات توانبخشي بهنگام توان يابان در دوران کودکي  ملزم ساخت .
بررسي معلوليتهاي موجود در زمينه هاي مختلف  گوياي اين نکته است که در صورت توجه به موقع به نيازهاي کودک در معرض معلوليت و معلول مي تواند بازدارنده و پيشگيري کننده از بسياري از نيازهاي بزرگ فرد در سنين ديگز زندگيش باشد . بر همين اساس طرح موضوع ايجاد مرکز توانبخشي ويژه اطفال در ردستور کار قرار گرفت .

اهداف پروژه
ارائه خدمات رايگان توانبخشي به موقع به توانيابان

مدت اجرا
مدت زمان پیشنهادی برای انجام این پروژه حداقل پنج سال می باشد.

برآورد مالي
هزينه لوازم و تجهيزات : 25.000.000 تومان
هزينه نيروي انساني : ماهيانه 2.500.000 تومان و سالانه 30.000.000 تومان

آثار پروژه
پيشگيري از آسيبهاي ناشي از معلوليت در سنين رشد و بزرگسالي
درمان بهنگام معلوليتها
 افزايش سلامت و امنيت رواني براي خانواده داراي کودک توانياب


 

راه اندازي کارگاه  حمايتي خياطي رعد جامه
 

شرح پروژه :
کسب شغل و داشتن جايگاه اجتماعي از نيازهاي بسيار مهم زندگي تک تک انسانها قلمداد ميشود. معلولين نيز با وجود محدوديتهاي جسماني و حرکتي از نياز به اين جايگاه مستثني نبوده و نيستند . متاسفانه به دليل عدم دسترسي توانيابان به مشاغل مناسب اکثر آنان مجبور به سپري نمودن دوران انزوا در منازل هستند .
از آنجائيکه موسسه رعدالغدير  دريچه نويني را در ساختار توانبخشي اجتماعي توانيابان تجربه مي نمايد با اتخاذ تصميم به ايجاد و توسعه کارگاه هاي اشتغال توان يابان سعي در خروج معلولين از کنج منازل و خلق فرصتهاي کاري درخور براي آنها مي باشد .
رويکرد اين موسسه ،پياده سازي طرح کارآفريني اجتماعي مي باشد . در اين طرح ،هدف ايجاد بسترهاي شغلي براي افراد کم توان و يا در معرض آسيب مي باشد .
در واقع اين موسسه با ايجاد ارزش هاي اجتماعي و با انتفاع از اعتبار اين خدمت، به توسعه کارآفريني مي پردازد و در کارآفريني اجتماعي هدف کسب سود ، پس انداز و انباشت سرمايه نمي باشد  .
رعد الغدير در تلاش مي باشد تا با برنامه ريزي و استراتژي مناسب انگ ناتواني و سربار بودن را از واژه معلول بزدايد و با نمايشي شايسته توانمنديهاي توانيابان  را به رخ  آحاد جامعه بکشاند

اهداف پروژه
ايجاد شغل براي معلولين
تعداد اشتغال ايجاد شده : 10 شغل

مدت اجرا
مدت زمان پیشنهادی برای انجام این پروژه پنج سال می باشد.

برآورد مالي
هزينه لوازم و تجهيزات : چرخ خياطي کامپيوتري راسته دوز جک هر دستگاه 2.000.000 تومان
جمع کل هزينه :20.000.000 تومان

آثار پروژه
ايجاد مدل کارآفريني در حوزه معلولين
بهبود وضعيت زندگي توانيابان و ايجاد استقلال مالي و افزايش عزت نفس انها
تغيير نگرش جامعه به توانمنديهاي شغلي معلولانتجهيز کارگاه آموزش کامپيوترتوانيابان
 

شرح پروژه :
موسسه نيکوکاري رعدالغدير روزانه پذیرای مراجعين توانياب جسمي حرکتي مي باشد که به منظور دريافت خدمات آموزش فني و حرفه اي رايگان به اين مرکز مراجعه مي نمايند .
ظرفيت پذيرش توانيابان با توجه به مساحت فضاي آموزشي و کارگاه هاي هنري فعال در محل موسسه در هر ترم120 نفر مي باشد. غالبا متقاضيان توانياب با توجه به نوع معلوليت و علاقه شخصي تمايل به طي نمودن دوره هاي کامپيوتري را دارند .
تهيه سيستم هاي مناسب در بحث آموزش و توانمندسازي حرفه اي توانيابان مي تواند به تسهيل در بهره مندي آموزش توانيابان و افزايش کيفيت خدمات آموزشي آنها شود.
در شرايط کنوني  بهبود و ارتقاء وضعيت آموزشي شايسته و درخور؛ از ايده الهاي اين مرکز بوده و موسسه  تلاش مي نمايد تا با بازبيني و خريد تجهيزات نو در امر آموزش؛ امکان برگزاري کلاسها و دوره هاي مطلوب و پيشرفته تر را با هدف اشتغال توانيابان در اين مرکز ايجاد نمايد .

اهداف پروژه:
توانمند سازي حرفه اي  و آموزشي توانيابان
ارتقاء منزلت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي شغلي  براي توان يابان

مدت اجرا
مدت زمان پیشنهادی برای انجام این پروژه دو سال می باشد.

برآورد مالي
هزينه لوازم و تجهيزات  :
يک دستگاه کامپيوتر شامل: کيس، مونيتور، ماوس، کيبورد و اسپيکر به قيمت 3.000.000 تومان
تعداد دستگاه مورد نياز :10 دستگاه
جمع ارزش عددي اقلام : 30.000.000 تومان  
هزينه نيروي انساني :  مبلغ 960.000 تومان ماهانه  با احتساب حداقل حق التدريس 10.000 تومان  در هر ساعت (هفته اي 24 ساعت آموزش)

آثار پروژه
بهبود مسائل آموزشي
بهره وري مناسب از اوقات آموزش