بزرگسالان

واحد توانبخشی موسسه از اواسط مرداد ماه 1385 با حمایت مالی خيرين محترم آغاز بکار نمود. عمده فعالیتهای توانبخشی قابل ارائه موسسه با توجه به شرایط و سن گروه مخاطب در زمینه کاردرمانی و بعضا فیزیوتراپی می باشد.

اين واحد در حال حاضر 6 روز هفته (در ساعات 8 الی 14) مشغول به پذیرش مراجعان  می باشد و در طی یک دوره درمانی 20 جلسه ای(با تشخیص کارشناس مربوطِ تعداد جلسات متغیر می باشد) توان یابان تحت پوشش قرار می گیرند.

از ابتدای تاسیس این واحد تاکنون تعداد بسیار کثیری از توان یابان موسسه توسط این واحد پذیرش شده اند که شامل معلولیتهایی چون: میوپاتی -CP - گیلن بارهSMA -اختلالات مخچه ای - ضایعه نخاعی - مشکلات تعادلی -CMT-MSضربه مغزی و.... می باشد.

حدود 80% بيماران نتايج رضايت بخشي از درمان در نظر گرفته شده کسب کرده اند و براي ساير افراد،نتايج درمان؛ به دليل ثابت شدن ناتوانيها و تغيير شکلهاي بدني و زياد بودن سن چندان قابل ملاحظه نبوده است.