آموزش فنی و حرفه ای

موسسه نیکوکاری رعدالغدیر بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه خود در زمینه ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای در راستای حمایت از اشتغال و خوداشتغالی توان یابان جسمی حرکتی در حدّ توان خود فعالیت می نماید ، از آنجائیکه دامنه فعالیت منحصراً در ارتباط با توان یابان جسمی حرکتی(توان یابان بالاي 14سال) است لذا از پذیرش معلولین کم توان ذهنی منع گردیده است .پس از پذیرش کارآموزان در  موسسه که به صورت گروهی (شورای پذیرش) انجام می شود. کارآموزان پس از بررسی در کارگاه ارزشیابی با توجه به پایه تحصیلی، نوع معلولیت، نیاز بازار کار  و در نهایت علاقه شخصی، امکان برخورداری از خدمات آموزشی موسسه را در گروه های هنری و رایانه را می یابند.

کارآموزان آموزشهاي موسسه را در  زمینه هاي:

الف) کامپیوتری ( از مبانی تا دوره های تکمیلی)

ب) صنايع دستي وهنری (خياطي-معرق- محرق - خط و تابلو خط - منبت-نقاشی- گلسازی-سفالگري-میوه چینی-عروسک خمیری- ويتراي-خراش رو فلز و... )

را توسط اساتید و مربیان شایسته مطابق با استانداردهای وزارت کار، که ارزش بین المللی دارد، فراگرفته و جهت اخذ مدرک فنی به وزارت کار معرفی می شوند.