پذیرش

برای پذیرش در موسسه، توان یاب ها از طریق اداره بهزیستی یا سازمانهای مشابه و شیوه های دیگر به موسسه معرفی می شوند. افراد معرفی شده از طریق شورای پذیرش موسسه با رعایت موازین مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرند .ارزیابی مراجعین با توجه به میزان تحصیلات، نوع معلولیت، نیاز بازار کار، علاقه شخصی، توانمندی، وضع جسمی و روانی و... انجام شده و به کارگاه های مربوطه معرفی و مورد آموزش قرار می گیرند.

 

مدارک ثبت نام:

 

  • 6 قطعه عکس۴*۳ تمام رخ رنگی یا سیاه سفید
  • کپی شناسنامه (تمام صفحات)
  • کپی کارت ملی
  • کپی مدارک تحصیلی یا گواهینامه های معتبر اخذ شده
  • نامه از بهزیستی یا سازمانهای معرف (معرفی نامه)
  • سابقه معلولیت (خلاصه پرونده پزشکی)

مراجعه پذیرش شوندگان در ایام و ساعات اداری صورت می پذیرد(روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات۸الی۱۶و پنجشنبه ها۸ الی۱۲).

 

مراحل پذیرش توانیابان در موسسه رعدالغدیر به شرح زیر می باشد:


1.مراجعه ی توانیاب به واحد آموزش
2. بررسی علایق واستعداد توانیاب
3.اخذ مدرک مورد نیاز و تشکیل پرونده
4. ارجاع توانیاب به واحد کاردرمانی جهت بررسی وضعیت جسمی توانیاب
5. ارجاع توانیاب به واحد مشاوره جهت بررسی وضعیت روح و روان توانیاب وتست هوش
6. ارجاع توانیاب به واحد مدیریت موسسه جهت ارزیابی کلی
7. در صورت نیاز ارجاع به واحد مددکاری جهت کمک هزینه ایاب وذهاب و سایر کمکهای مالی
8 . بررسی پرونده توانیاب در شورای پذیرش که متشکل از مدیر موسسه، مسئول آموزش،کاردرمان، مشاور ومددکار ونتیجه گیری نهایی
9. تماس با توانیاب جهت شرکت در کلاس های آموزشی وانتخاب واحد پس از تایید نهایی در شورای پذیرش