معرفي موسسه نيکوکاري رعدالغدير

معرفي موسسه نيکوکاري رعدالغدير

گالری ویدیومعرفي موسسه نيکوکاري رعدالغدير
ضرورت توجه به اشتغال توانیابان (معلولان)
برنامه مهتاب شبکه تهران
گزارش واحد مرکزي خبر از کارگاه هاي اشتغال مددجويان در شرق تهران
معجزه اشکهای این پیرمرد
کلينيک دندانپزشکي رعد الغدير
مشکلات تردد معلولین در سطح شهر
سرزده 2030
مصاحبه خبري با مدير عامل موسسه نيکوکاري رعد الغدير
موسسه نیکوکاری ایرانی درمیان برترین موسسات نیکوکاری جهان
نيکوکاري به رنگ اشتغال توان يابان
کارگاه توليدي رعدجامه
مرکز پيام رعد الغدير
مستند گزارش رعد الغدير94 - قسمت 2
مستند گزارش رعد الغدير94 - قسمت 1
شبکه خبر- عرضه صبحانه سالم در مترو
TV-EN-Raad Alghadir charity
شبکه دو- خانه ما-کارگاه فيلتر سازي
شبکه دو- خانه ما -کارگاه فيلتر سازي
English-Raad -e-Alghadir charity
شبکه دو-خانه ما-رعد الغدیر۱
شبکه دو - خانه ما-رعد الغدیر۲
شبکه دو - خانه ما - رعد الغدیر۳
شبکه تهران-برنامه دم افطار- معرفي رعد الغدير
آفتاب مهرباني- گزارش رعد الغدير
شبکه سه-معرفي رعد الغدير (گزارش روز)
مستند فعاليتهاي رعد الغدير
شبکه سه - معرفي توانمنديهاي توان يابان رعد الغدير
کليپ تبليغاتي رعدالغدير
در شهر- افتتاح بازارچه دائمي خود اشتغالي رعدالغدير
درشهر-معرفي کارگاه هاي حمايتي رعد الغدير
شبکه تهران-اخبار18:30 (معرفي موسسه)
درشهر-کارگاه فيلتر سازي رعد الغدير
مرکز دندانپزشکي رعد الغدير
تيزر تبليغاتي موسسه رعد الغدير (2)
تيزر تبليغاتي موسسه رعدالغدير
دوربين7-معرفي موسسه رعدالغدير
دوربين7-معرفي موسسه رعد الغدير
جام جم-معرفي موسسه نيکوکاري رعد الغدير