pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

درباره ما

. - درباره ما

موسسه نيکوکاری رعد الغدير، موسسه ای مردم نهاد، غير سياسی، غير یو عام المنفعه می باشد که با هدف ارتقاء سطح توانايی ‌های افراد توانياب (معلولين جسمی- حركتی) از طريق فرآيند «آموزش فنی و حرفه‌ای»،«توانبخشی» و حمايت موثر از« اشتغال و کارآفرينی» عزيزان توانياب از آبانماه سال ۱۳۸۰ رسماً آغاز بكار نمود.

اين موسسه پس از طی تشريفات اداری و اخذ مجوزات قانونی از وزارت کشور، بهزيستی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و پليس امنيت تهران بزرگ، در ۲۸ مهر ماه سال ۱۳۸۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری با شماره ۲۱۷۰۰ بعنوان يک N.G.O رسما به ثبت رسيد.

از ابتدای آغاز به فعاليت اين موسسه در محله يافت آباد و منطقه محروم جنوب غرب تهران؛ تاكنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از توانیابان جسمی حرکتی ساکن در اين منطقه و مناطق همجوار و نيز شهرستان های اطراف تهران (اسلامشهر، رباط کريم، قلعه حسن خان، پاکدشت، پيشوا، ورامين، شهر ری، کرج) از مجموعه خدمات “صد در صد رايگان” اين موسسه بهره ‌مند گشته‌ اند.

نظر به اینکه هدف خدمتگزاران و حامیان این مؤسسه، مقابله با تفکر ناتوانی؛ تن پروری و صدقه‌گیری و نيز ترویج تحقق اندیشه توانائی و تلاش موثر به ‌منظور تأمین معاش عزتمند میباشد، لذا این مؤسسه تصمیم به حمایت از بحث اشتغال و خود اشتغالی عزیزان توانياب را گرفت.

در حال حاضر اين موسسه خيريه بعنوان يکی از پرچمداران کارآفرينی اجتماعی در اجرا و توسعه اين فرهنگ نوين با ايجاد ۷۲۲ فرصت شغلی برای معلولين در تهران و نيز از طريق دور کاری، در ساير اقصی نقاط کشور؛ بعنوان الگويی قابل استناد در سازمان بهزيستی و نيز بين موسسات خيريه همکار در حوزه توانمند سازی اجتماعی معلولين می باشد.

از ابتدای فعاليت اين موسسه در حوزه کارآفرينی و اشتغال، تاکنون ۷۲۲ نفر از توانيابان جسمی حرکتی و حسی از طريق اشتغال در كارگاه های حمايتی چون: “مراکز پيام” ، “خياطی و دوخت” ، و همچنين كارگاه های حمايتی خود اشتغالی در زمينه “انواع صنایع دستی و هنری” مشغول بکار و کسب معاش عزتمند می باشند.

اين موسسه خيريه به عنوان يک موسسه خيريه غير دولتی و N.G.O” ملی” به منظور ارائه خدمات عام المنفعه و رايگان به معلولان جسمی و حرکتی در ساير استان های محروم و کم برخوردار نيز؛ بدون هيچگونه کمک دولتی و با مشارکت خيرين خوشنام و بومی شهرستان ها، مراکز مشابه موسسه رعد الغدير را در شهرهای بوشهر، بندر عباس، زاهدان، گيلان، کاشان، اصفهان، شيراز، اليگودرز، پاکدشت، سبزوار، همدان و … داير نموده است.

مجوزات

مجوزات

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها به شماره ۲۱۷۰۰ و دریافت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۹۵۳ موفق به اخذ سایر مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح چون وزارت کشور، اداره پلیس امنیت تهران بزرگ ، بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای کشور گردید.

خدمات ما

رعد الغدیر در یک نگاه

مـوسسه نیکوکاری رعـدالغدیر با هـدف ارتقاء سطـح تـوانایی های افـراد توان یاب(مـعلولین جـسمی حرکتی ) از طـریق فرآیند آمــوزش فـنی و حـرفه ای و تـوانبخشی از آبـان مـاه سـال ۱۳۸۰ رسما آغـاز بکار نمود. از ابتدای آغاز به فعـالیت این موسسه تـا کنون بیش از۲۰۰۰  نفر از توان یابان مظلوم و محروم جنوب و جنوب غرب تهران از مجموعه خـدمات صد در صد رایگـان این مـوسسه بهره مند گشته اند.

خدمات دندانپزشکی رایگان

با توجه به اهـمیت امـوردرمانی عـلی الخصوص دنـدانپزشکی مـعلولـین، مـوسسه نیـکوکاری رعـد الغدیر از سال۱۳۸۸ با یاری نیـکوکاران و حمایت دنـدانپزشکان نیکوکار، اولـین و تنها  مـرکز دنـدانپزشـکی ویژه معلولین جسمی حرکتی را راه اندازی نمود. ایـن مرکز مـجهز به سه یونیت دندانـپزشکی و دستگاهها و تـجهیزات لازم برای امور درمانی  می باشد که توسط خیرین اهـدا شـده است. در این مـرکز خـدمات درمانی چـون: کــشیـدن، پرکردن، جرم گیری، عصب کشی و عکس دندان ارائه می شود.

خدمات توانبخشی رایگان

خدمات توانبخشی در این موسسه در دو بخش اطفال(از بدو تولد تا ۱۴ سالگی)و بزرگسال (از۱۵ تا۴۰سالگی) و در دو حـوزه تـخصصی کـاردرمـانی و گفتـار درمـانی به صـورت رایگان  به تـوان یابان ارائه می شود.

آموزشهای فنی و حرفه ای رایگان

خدمات آموزش فنی و حـرفه ای این موسسه در زمینه های :فـناوری اطلاعات،صنایع دستی، هنرهای تزئینی و طراحی و دوخت بوده و توان یابان پس از فراگیری آمـوزش ها به سازمان  آمــوزش فنی و حرفه ای کشور برای آزمون و اخذ مدرک فنی و حرفه ای معرفی میشوند. 

ایجاد مراکز مشابه در مناطق محروم کشور

از آنجایکه یکی از اهداف اصلی این خیریه تلاش در جهت رفع محرومـیت و فـقر فرهنگی و اجـتماعی مـعلولان در سـراسر کشور علـی الـخصوص مـناطق مـحروم می باشد، خـادمـین این  مـوسسه با حمایت افراد نیکوکار و عنایت خداوندی تـاکنون موفق به تـاسیس و راه انـدازی  مراکز حرفه آموزی و توانبخشی رایگان به معلولین در شهـرهای بوشهر، بندرعباس، زاهدان، شیـراز، کـاشان، رشـت، سـبزوار، همدان، اصـفهان، الیگودرز و تـهران ( پاکدشت، رسالت و محلاتی ) را نـموده است.

کارآفرینی اجتماعی

نظر به اینکه هدف خدمتگزاران و حامیان این موسسه، مقابله با تـفکر نـاتوانی؛ تـن پـروری و صـدقه گیری و نیز تـرویج تـحقق اندیشه تـوانایی و تـلاش مـوثر به مـنظور تـامین مـعاش  عزتمند می باشد، لذا این موسسه تصمیم به حمایت از بحث اشتغال و خوداشتغالی عزیزان  عزیزان معلول را نمود. از ابتدای فعالیت این موسسه در حوزه کارآفرینی و اشتغال تاکنون ۶۶۰ نفر از توان یابان جـسمی حـرکتی و حـسی از طریق اشتغـال در کارگاه هـای حمـایتی چون: خیاطـی، مـرکز پیام،  صـبحانه سـالم وهــمچنین کـارگاه های حمـایتی خوداشتغـالی در زمـینه انـواع صنایع دسـتی و هـنری در بیش از ۳۰ رشته مشغول بکار و کسب معاش عزتمند می باشد. ضمـنا این مـوسـسه از سال ۱۳۹۳ با هـدف حمـایــت از اقـشار در مــعرض آسـیب (زنــان  سـرپرست خـانوار) فـعالیت خـود را در بـخـش تـوانـمندسازی آمـوزشی و کـارآفـرینی آنها آغــاز نـمود و اکـنون۱۰۰نـفر زن ســرپرست خـانوار در زمـینه تــولید انـواع الـبسه کـار و کت وشلوار فعالیت دارند.

اساسنامه

اساسنامه

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها به شماره ۲۱۷۰۰ و دریافت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۹۵۳ موفق به اخذ سایر مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح چون وزارت کشور، اداره پلیس امنیت تهران بزرگ ، بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای کشور گردید.