pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

کمپین ها

. - کمپین ها
0

پروژه در حال اجرا

0

پروژه موفق

0

مجموع حمایت های جمع آوری شده

کمپین سهام مهربانی ۲

سهام مهربانی ۲

با توجه به ضرورت اشتغال افراد توانیاب، موسسه نیکوکاری رعدالغدیر در نظر دارد تا بار دیگر با مشارکت شما خیرین خوش قلب و سخاوتمند کمپین دیگری را آغاز کند.

موفق شد

38 نفر حمايت کردند

100% رشد
کمپین سهام مهربانی ۳

سهام مهربانی ۳

قصد داريم تا مجدد با همراهي و همدلي شما انسانهاي خوش قلب و مهربان در اين پويش، بتوانيم بودجه لازم براي خريد تجهيزات براي اشتغال توانیابان را فراهم نمائيم .

موفق شد

10 نفر حمايت کردند

113% رشد

سهام مهربانی ۴

ما معتقديم که کودکان توانياب و خانواده هايشان بايد از شانس برابري در برخورداري از آرامش، سلامت و خوشبختي، مثل بقيه افراد برخوردار باشند.

موفق شد

41 نفر حمايت کردند

248% رشد
کمپین بازیافت امید

بازيافت امید

بازيافت اميد عنوان طرحي است که از سوي شرکت صنايع غذايي کامبيز با هدف اجراي مسئوليت اجتماعي …

ادامه دارد

با حمايت شرکت کامبيز

100% رشد
کمپین هم سايه شو

هم سایه شو

هم سايه شو با هدف توانمندسازي زنان سرپرست خانوارو بانوان داراي معلوليت در راستاي اجراي …

موفق شد

با حمايت شرکت هنکل

100% رشد
کمپین سهام مهربانی ۲

سهام مهربانی ۱

پويش سهام مهرباني تلاشي دسته جمعي خواهد بود؛ بين ما و شما براي رسيدن به يک هدف انساندوستانه 

موفق شد

520 نفر حمايت کردند

140% رشد