pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

کمپین سهام مهربانی ۱

. - کمپین ها - کمپین سهام مهربانی ۱

سهام مهرباني عنوان کمپين رسمي موسسه نيکوکاري رعد الغدير مي باشد که از ابتداي سال جاري اولين فعاليت خود را با هدف کمک به “ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر از توانيابان  و ترويج فرهنگي کار آفريني به نفع توانيابان ” آغاز نموده است. ما در اين کمپين در تلاش خواهيم بود تا بتوانيم در زمان مقرر بودجه لازم براي تجهيز و راه اندازي مراکز پيام براي اشتغال توانيابان را فراهم آوريم.

نمودار رشد کمپین 140%
null

بانی کمپین :

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

در کمپين سهام مهرباني مي خواهيم با مشارکت شما يک کار خارق العاده انجام دهيم!

ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر از توانيابان(معلولين جسمي حرکتي) داراي مهارت و آماده بکار در زمينه IT در مرکز پيام رعد الغدير
پويش سهام مهرباني تلاشي دسته جمعي خواهد بود؛ بين ما و شما براي رسيدن به يک هدف انساندوستانه

بر اساس بررسي هاي ما و پيش بيني هزينه ها، براي تحقق اين رويداد مهم آنهم در مدت ۳۰ روز (۲۲ فروردين تا ۲۲ ارديبهشت۹۶)، ما نياز به جمع آوري مبلغ۲۵۰.۵۸۰.۰۰۰ تومان داريم .
نتايج سالها بودن و حضور و همراهي شما خيرين عزيز در کنارمان؛ به ما ثابت کرده است که اين کار هم شدني است.

فرمول کارهم بسيار ساده است :
۵۰۰۰ تومان اهدا کن و يا اين کمپين را به ۱۰ نفر از دوستانت معرفي کن !

سهام مهرباني عنوان کمپين رسمي موسسه نيکوکاري رعد الغدير مي باشد که از ابتداي سال جاري اولين فعاليت خود را با هدف کمک به “ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر از توانيابان و ترويج فرهنگي کار آفريني به نفع توانيابان ” آغاز نموده است.
ما در اين کمپين در تلاش خواهيم بود تا بتوانيم در زمان مقرر بودجه لازم براي تجهيز و راه اندازي مراکز پيام براي اشتغال توانيابان را فراهم آوريم.
مراکز پیام رعد الغدیر در سال ۱۳۹۳ به همـت چند تن از مهندسین خـوش نام دانشگاه شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران با هدف اشتغال و خودکفایی توانیابان کار خود را آغاز نمود. موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پس از تهیه تجهیزات و تامین زیر ساخت های مخابراتی لازم، اولویت تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز در این حوزه را در راس برنامه های آموزشی خود قرار داد. درحـال حـاضر تـوان یـابــان این مـوسسه پـس از کـسب مـهــارت و اخـذ گــواهــینامه هــای لازم در زمــینه ICDL درجه۱و ۲ ،فن بـیان و اصول مذاکره و مهـــارتهای زندگی و اجتمـاعی به افـرادی مــتخصص برای اجـرای پروژه های مـتنوع مراکز پیام مبدل می شود.
موسسه نیکوکاری رعدالغدیر در حال حـاضر تنهـا مرکز تـخصصی تـربیت نـیروی انسانی تـوان یاب در زمـینه اپراتوری مراکز پیام می باشد که با جلب اعتماد صاحبان برند و سرمایه توانسته است خیل کثیری از توان یابان در این حوزه را مشغول بکار نماید.
این مرکز در زمینه اجرای پروژه های مختلفی چون: بازاریابی تــلفنی، پاســخگویی ۲۴ ســاعته، پـشتیبــانی و خدمات پس از فـروش، پیاده ســازی صوت به متن، تحقیقات بـازار، جمع آوری و پیـاده سازی داده ها، سـنجش رضـایت مـشتریان، مراقبت از مشتریان و اطلاع رسانی مستقیم، مرکز پشتیبانی فـنی، نظارت بر عملکرد خدمات تلفنی، نظرسنجی و افکار سنجی جامعه و جلب رضایت مشتری فعالیت می نماید.

بزرگترين مشکل جامعه امروز ما، بيکاري است. در حال حاضر ما با آمار بالا و نگران کننده اين معضل در جامعه روبرو هستيم و متاسفانه عليرغم تلاش هاي صورت يافته توسط دولت و مسئولين در اين حوزه، کفايت اجرايي لازم در حل اين مسئله صورت نيافته است .

درکنار آمارهاي نگران کننده بيکاري و درگيري خانواده هاي داراي فرد بيکار، شما قشري را متصور شويد که در صورت خوش بيني به حل مسئله اشتغال، باز هم از شانس داشتن شغل مناسب محرومند !

۱۱%جمعيت کشور به نوعي از معلوليت در رنج هستند و اين درحاليست که تدبيرگران و مسئولان اجرايي، کمتر توجه واقعي نسبت به رفع دغدغه هاي توانيابان در بستر اشتغال را دنبال مي نمايند. بيشتر آنچه که در قالب حمايت به توانيابان ارائه ميشود مستمريهاي اندک ماهيانه صدقه محوري است که نه تنها دردي از سوي آنان را رفع نمي نمايد بلکه منجر به وابستگي ،کم تحرکي ،ايجاد توقع کاذب و… در بين آنان مي شود.

در موضوع معلولين جسمي حرکتي که تنها از محدوديتهايي در اعضاي جسمي برخوردار مي باشند کاربرد اين روشهاي تسکين محور منجر به مشکلات عديده اي براي آنها و خانواده ايشان مي شود و آن اضافه نمودن “معلوليت اجتماعي” بر معلوليت جسماني آنهاست!

موسسه نيکوکاري رعد الغدير بعنوان يک موسسه مردم نهاد در راستاي اهداف انساني شکل يافته، تلاش خود را براي حل اين مشکل به شکلي مدون همراه با استراتژي اجرايي شايسته اي بکار گرفته است و تلاش مي کند تا با مشارکت سرمايه هاي اجتماعي خود (خيرين و نيکوکاران) ضمن توسعه فرهنگهاي نوين در امر خير، به حل مشکل اشتغال اين عزيزان بپردازد.

بر همين مبنا، اين موسسه از بدو تاسيس تاکنون موفق به ايجاد اشتغال براي ۶۶۶ معلول جسمي حرکتي شده است و جز ۵ خيريه برتر دنيا در امر کارآفريني و کارآفرين برتر استان تهران مي باشد .

تبريک مي گوئيم .
شما خالق ثبت ارزشمندترين تغييرات و ماندگارترين تاثيرات مثبت در بين همنوعانتان در جهان هستيد، از شما ممنونيم !

– ايجاد نمودن ۵۰ فرصت شغلي در جامعه فعلي ما که در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکلات متعدد اقتصادي و اجتماعيست، کاريست بسيار بزرگ.
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، سهيم بودن شما در ايجاد شادابي و سلامت روان براي ۵۰ نفر
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، سهيم بودن شما در حس خوب خوشبختي و ايجاد آينده اي روشن در زندگي ۵۰ نفر
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، سهيم بودن شما درحفظ و افزايش امنيت رواني جامعه و ترسيم تصويري زيباتر از آينده براي کشورمان
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، تلاش موثر شما در خروج ۵۰ توانياب داراي مهارت از کنج منزل و انزواي جامعه
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، ايجاد استقلال مالي، افزايش عزت نفس و ارتقاي کرامت انساني ۵۰ توانياب جسمي و حرکتي
– ايجاد اشتغال براي ۵۰ نفر يعني، سهيم بودن شما در لحظه دعاي خير تک تک توانيابان و پدران و مادران آنها

اخبار کمپین ها

Post not found!