pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

منشور

. - منشور

بسان جرقه برق که ابر سنگین را بارور و بارش رحمت الهی را مظهر حاصلخیزی و وفور نعمت می‌سازد، خروش رعد توأم با سپاس و منزه داشتن و تسبیح خداوند و بیم ملائکه؛ همه نشانهایی از این صاعقه آسمانیست‌.

آیا “رعد” با انتخاب این نام مقدس می‌تواند برای خود وظیفه‌ای جز بارور کردن استعدادها و توانایئهای بالقوه توان‌یابان قائل شود‌؟

باشد که بارش این رحمت، استعدادهای توان‌یابان را بارورتر و خانواده و محیط زندگی آنان و در نهایت جامعه را طراوت و شادی بیشتری بخشد‌.

بر این باوریم که

گستردگی معلولیت ( از هر۱۰عضو جامعه یک نفر دچار نقص جسمی، حسی، حرکتی و … می‌باشد ) کوششهایی را در جهت آموزش ویژه این افراد می‌طلبد تا بتواند از مواهب یک زندگی دلپذیر و عادی مانند دیگر همنوعان گروه سنی خود برخوردار باشند‌.

— جهل، غفلت، خرافه و ترس از جمله عوامل اجتماعی هستند که در پهنه تاریخ، افراد معلول را منزوی ساخته و موجبات کندی یا توقف رشد آنان را فراهم می‌آورد‌.

— جمع آوری اعانه و پرداخت مقرری، در نهایت معلول جسمی و حرکتی را به معلول اجتماعی تبدیل می‌نماید.

— نیکی، نیازی فطری و نیکوکاری، پاسخ به نیاز درونی انسان است. همیاری محبت آمیز پژمردگان را شاداب، ناتوانان را توانا و مأیوسان را امیدوار می‌سازد.

— از عوامل رضایتمندی انسان احساس توانایی زیستن بدون اتکاء به دیگران است پس همچون دیگر اقشار جامعه، معلولان نیز باید از داشتن فرصتهای شغلی شرافتمندانه و کسب روزی حلال برخوردار باشند.

— توانبخشی حرفه ای عاملی مؤثر در کاهش یا رفع محدودیتهای معلولین است. پس چرا نتوان کلمه “توان‌یاب” را جایگزین کلمه “معلول” نمود؟ انتخاب ما اینچنین باشد.

— آموزش و اشتغال که نقش عظیمی در بازسازی شخصیت و تامین استقلال توان‌یابان ایفاء می‌کند عملی صالح بشمار می‌آید.

— توان‌یابان با برخورداری از توانائیهایی چون شجاعت، محبت، تسخیر ناپذیری، دقت نظر، پشتکار و اخلاص می‌توانند با اتکاء به نفس سطح علمی و حرفه‌ای خود را بر حل مسائل متمرکز سازند.

کوشش می‌نماییم تا

۱- خدمات آموزشی و توانبخشی حرفه‌ای را تا حد توان در اختیار توان یابان قرار داده و با فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال برای آنها به ارائه خدمات متقابل از جانب ایشان، بعنوان بازدهی به نفع جامعه توان یاب، امیدوار باشیم.

۲- آموزش توان‌یابان به گونه‌ای باشد که تا سرحد امکان جبران محدودیتهای جسمی، حسی و حرکتی آنها را موجب شویم.

۳- آموزشهای مفید و به روز‌، کاربردی و متناسب با امکانات و توانائیهای توان‌یابان را با این هدف که در نهایت امکانات اشتغال آنها را تسهیل نماید ارائه نماییم‌.

۴- سازماندهی و همه فعالیتها و تلاشهایمان به گونه‌ای باشد که بتوان بیشترین بازدهی را برای توانبخشی حرفه‌ای توان یابان را انتظار داشته باشیم.

۵- کمکهای دریافتی از نیکوکاران را به گونه‌ای بهینه به مصرف رسانیم که پوشش جغرافیایی هر چه بیشتر جامعه توان‌یاب در اقصی نقاط کشور را موجب گردیم.

۶- جنبه‌های کاربردی و حرفه‌ای بودن آموزشهای ارائه شده را همواره ارتقاء بخشیده و این هدف را که منظور از آموزشهای ارئه شده توانا شدن کارآموز برای کار ثمر بخش و اقتصادی است همواره مد نظر داشته باشیم.

۷- در ارائه خدمات به توان‌یابان همه اقشار جامعه را مد نظر داشته و در عین حال برای توان‌یابان نقاط دور افتاده، محروم و مصیبت‌زده اولویت قائل شویم.

۸- وجهه اجتماعی مجتمع را همواره ارتقاء بخشیم به گونه‌ای که جاذب افراد نیکوکار و کمکهای مردمی عاری ازهر گونه شبهه و در راستای رضای خالق و خلق نیکوکار باشد. در یک کلام پرورش و ارتقاء احساس درونی انسانهای خیر را کوشا و ایشان را در نیل به اعمال خیر بیشتر مشوق باشیم.

انتظار داریم که

— همه دست اندرکاران رعد متعهد باشند که بر اساس آموزه الهی “وَ اَمرَهُم شُوری بَینَهُم 
( شوری -۳۸ )‌” تصمیمات ارکان مجتمع با تبادل نظر، مشورت و رأی اکثریت اتخاذ گردد‌.

— اعضاء هیأت مدیره و هیأت امنا، “ید واحده” بوده و ضمن آموزش کار جمعی زبان و طرز تلقی مشترک داشته باشند‌.

— فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه با درک هماهنگ و منسجمی از اهداف و منشور مجتمع در راستای عمل صالح حرکت کنند.

— فرد فرد کارکنان مؤسسه و مجتمع‌های آموزشی به توانائیهای توان یابان و نه به محدودیتها و معلولیتهای آنان توجه داشته باشند‌.

— فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه و مجتمع‌ها خود را امانتدار مردم نیکوکار دانسته و در مصرف وجوه هدایا، امکانات و کمکها شرط امانت را رعایت و نهایت دقت را مبذول دارند.

— فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه به مهارتها‌، دانشهای سودمند، مفید و اصیل رشته توانبخشی حرفه‌ای مجهز آشنا شوند تا از این حیث فضایی کاملاًٌ منطبق با مأموریت مؤسسه که توانبخشی حرفه‌ای است تداوم یابد.

— مسئولین مؤسسه و مجتمع‌ها ارتباطی پیوسته و رابطه‌ای مستمر با کارآموختگان داشته به عنوان همراه و همگام در مشکلات طرف مشورت خوبی برای ایشان بوده و وضعیت شغلی کارآموختگان را پس از فراغت از مؤسسه پی‌جویی نمایند.

— توان‌یابان که به رایگان از مواهب آموزشی و توانبخشی حرفه‌ای بهرهمند شده‌اند، خود را در حد توانایی متعهد به مشارکت و ارائه خدمات مادی و معنوی متقابل به دیگر توان‌یابان و مؤسسه بدانند.

— فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه و مجتمع‌ها تلاش در جهت جذب همیاری و کمکهای مردمی را بر خود فرض بدانند‌.

— مدیران مجتمع‌ها از تازه ترین دستاوردهای علمی و تجربی متناسب با فرهنگ و اصول اعتقادات خود بهره برداری و مدیریت مجتمعهای آموزشی با حداقل دیوان سالاری و اصطکاک درونی و با رعایت اصل صرفه جویی باشد‌.

— فرهنگ نیکوکاری را بر اساس آموزه الهی ” تَعاوَنو ا عَلی البِّرِ وَالتَّقوی (مائده -۲)‌” گسترش داده و از همه افراد نیکوکاری که در زمینه‌های آموزش حرفه ای دارای تخصص و تجربه هستند، دعوت به همکاری به عمل آوریم.

— اصالت “غیر دولتی” و “غیر سیاسی” مؤسسه را موکداً حفظ و آن را الگوی مناسبی برای ایجاد باور جهت اتکاء به خود معرفی نمائیم.

— شناخت صحیح‌تری از پدیده معلولیت و امکانات موجود در مجتمع را برای خانواده های توان‌یابان فراهم آورده و در نتیجه زمینه‌های حضور بیشتر توانیابان در مجتمع‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را فراهم آوریم.

— در انطباق با اصل “جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن” با سازمانهای بین المللی‌، منطقه‌ای و ملی ارتباط کاری نزدیک برقرار نموده و حداقل در مقایسه با کشورهای هم تراز، برجسته و موفق جلوه‌گر شویم.

— علاوه بر خدمات توانبخشی و آموزش حرفه‌ای همواره با جامعه، ‌کارآفرینان، صاحبان صنایع، بنگاههای اقتصادی و بطور کلی همه منابع شغلی و استخدامی در ارتباط بوده و توانائیهای دانش آموختگان مؤسسه را به طرز صحیح ولی بدون اغراق به آنها معرفی نمائیم.

— نیاز بازار اشتغال را همواره مدنظر قرار داده و خدمات آموزشی و توانبخشی حرفه‌ای را هم سوی مشاغل مورد نیاز جامعه سازماندهی نماییم‌.

— مسئولان کشوری را به اهمیت و لزوم ایجاد تسهیلات ویژه، برخورداری توان‌یابان از امکانات آموزشی و رفاهی عمومی و دسترسی آنان به استفاده از وسایل نقلیه و دیگر خدمات شهری آگاه و در حد توان یاری نمائیم.