صفحه اصلی عضویت

عضویت

برادر و خواهر نيکوکار، از آنجاکه رمز اصلی مؤفقيت رعدالغدير از بدو تاسيس تاکنون تکيه بر توان و قابليتها و همراهی ها داوطلبانه و بدون منت مردم خير خواه بوده و عليرغم اينکه اين نهاد خيريه کمکی از مؤسسات و دستگاههای دولتی و حکومتی دريافت نمی کند، کليه خدمات و فعاليتهای خود را بصورت رايگان در اختيار توان يابان عزيز قرار می دهد و جريان امور نشانگر افزايش تعداد توان يابان و در نتيجه لزوم گسترش خدمات و فعاليتهای موسسه  می باشد، لذا هيئت امناء ، هيئت مديره‌، مديران و مربيان و در يک کلام کليه خدمتگذارانی که به ارائه خدمات به توان يابان اشتغال دارند صرفا اميدوار به لطف و عنايت خداوند ودستان ياريگر و سخاوتمند نيکوکاران و خيرين حامی خويش می باشد.

نظر به اينکه مجتمع از کمکها و مساعدتهای بی دريغ و انديشمند نيکوکاران و خيرين بلند همت بصورت موردی و مستمر بهره مند می گردد لذا راهکار ديگری که حاميان رعدالغديراز طريق آن استمرار ارائه خدمات رايگان رابرای مجتمع امکان پذير ساخته و نظارت عاليه بر عملکرد مجموعه را بعنوان اعضاء يک خانواده نيکوکار می توانند وجهه همت خويش قرار دهند، « پذيرش عضويت افتخاری » در جمع خانواده رعدالغدير می باشد.

بنابراين انتظار است که به شکرانه سلامتی و توانمندی خود و خانواده خويش توفيق مشارکت در اين امر خير و خدا پسندانه را به دست آورده و ضمن پيوستن به جمع اعضاء افتخاری علاوه بر مشارکت در يک امر معنوی و گسترش فرهنگ «حمايت» به جای «ترحم» از طريق پرداخت حق عضويت در هر ماه و خدمتگزاران مجتمع نيکوکاری رعد الغدير را در ارائه هر چه بهتر خدمات موثرو رايگان به عزيزان توان ياب ياری فرمائيد.

 

 

 


نام : *  
نام خانوادگی : *  
جنسیت :
تاریخ تولد :
شغل :
تحصیلات :
رشته تحصیلی :
استان :
شهر : *  
آدرس : *  
کد پستی :
تلفن منزل :
تلفن محل کار :
موبایل : *
دورنگار :
نام کاربری (ایمیل) :
رمز عبور :
تکرار رمز عبور :
نحوه آشنایی :
حق عضویت :
ماهیانه (ریال): *

کد امنیتی :