سبد خرید من

سبد خرید من

عضویت

. - عضویت

برادر و خواهر نیکوکار، از آنجاکه رمز اصلی مؤفقیت رعدالغدیر از بدو تاسیس تاکنون تکیه بر توان و قابلیتها و همراهی ها داوطلبانه و بدون منت مردم خیر خواه بوده و علیرغم اینکه این نهاد خیریه کمکی از مؤسسات و دستگاههای دولتی و حکومتی دریافت نمی کند، کلیه خدمات و فعالیتهای خود را بصورت رایگان در اختیار توان یابان عزیز قرار می دهد و جریان امور نشانگر افزایش تعداد توان یابان و در نتیجه لزوم گسترش خدمات و فعالیتهای موسسه  می باشد، لذا هیئت امناء ، هیئت مدیره‌، مدیران و مربیان و در یک کلام کلیه خدمتگذارانی که به ارائه خدمات به توان یابان اشتغال دارند صرفا امیدوار به لطف و عنایت خداوند ودستان یاریگر و سخاوتمند نیکوکاران و خیرین حامی خویش می باشد.

نظر به اینکه مجتمع از کمکها و مساعدتهای بی دریغ و اندیشمند نیکوکاران و خیرین بلند همت بصورت موردی و مستمر بهره مند می گردد لذا راهکار دیگری که حامیان رعدالغدیراز طریق آن استمرار ارائه خدمات رایگان رابرای مجتمع امکان پذیر ساخته و نظارت عالیه بر عملکرد مجموعه را بعنوان اعضاء یک خانواده نیکوکار می توانند وجهه همت خویش قرار دهند، « پذیرش عضویت افتخاری » در جمع خانواده رعدالغدیر می باشد.

بنابراین انتظار است که به شکرانه سلامتی و توانمندی خود و خانواده خویش توفیق مشارکت در این امر خیر و خدا پسندانه را به دست آورده و ضمن پیوستن به جمع اعضاء افتخاری علاوه بر مشارکت در یک امر معنوی و گسترش فرهنگ «حمایت» به جای «ترحم» از طریق پرداخت حق عضویت در هر ماه و خدمتگزاران مجتمع نیکوکاری رعد الغدیر را در ارائه هر چه بهتر خدمات موثرو رایگان به عزیزان توان یاب یاری فرمائید.