pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

توانبخشی جسمی توان یابان

مــوسسه نیــکوکاری رعــدالغــدیر با بـرنامه ریزی مـدون و هم زمانی در پـیوست کلیه حـلقه های فـرآیند توانبخشی حرفه ای؛ به تــوانبخشی جسـمی تــوانیابان نیز نگاه ویــژه ای داشــته است. هــزینه بالای خـدمات توانبخشی، تـحت شمول نبودن بیمه، محـدودیت در دسترسی به کلینیک های تـوانبخشی، عـدم مناسب سـازی شهـری، هـزینه بالای حمل و نقل و … از جمله موانع برخورداری از خدمـات توانـبخشی برای فرد توان یـاب در زمان مناسب محسوب می شود .

مشاهده و بررسی نتایج حاصل از غفلتها و کمبودهای جامعه در زمینه توانبخشی افراد توانیاب منجر شد تا مـسئـولین این مــوسسه تصمـیم به ایجاد واحد تـخصصی تری  با نام تـوانبخشی کـودک را در مـحل مـوسسه نیکوکاری رعدالغدیر اتخاذ نمایند. در حال حاضر این موسسه با ارائه آگاهی های لازم به خانواده های دارای کودک توانیاب، نه تنها در درمان به موقع معلولیت، بلکه در پیشگیری و جلوگیری از رشد معلولیت درکودک توانیاب نیز فعالیت می نماید . 

تجهیز و راه اندازی مـرکز خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی، مشـاوره و مهارتهـای زندگی؛ به منظور دسترسی کلیه توانیابان از این خدمات به صورت متمرکز در محل موسسه، از جمله امکاناتی می باشد که تـوانـیابان در کنار ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای به صورت کاملا رایگان از آنها نیز برخوردار می شوند .

هدف این موسسه از ارائه خدمات توانبخشی در هر دو گروه اطفال و بزرگسال این است که فرد توانیاب بتواند از حداکثر کارآیی خود بهره گرفته و احساس خود ارزشمندی و مفید بودن برای جامعه را داشته باشد.

روش های توانبخشی

توانبخشی - کاردرمانی

گفتار درمانی

بخش گفتار درمانی با هدف آسیب شناسی گفتار و زبان به بررسی ماهیت انواع اختلالات گفتاری و زبـانی و نیز روش های تشخیص و درمـان این اخـتلالات می پردازد.

در حال حاضر آمـار بـالایی از مـراجعین به واحد گفتار درمانی را کودکان توان یاب تشکیل می دهند که عمدتا با مشکلاتی نظیر تاخیر در شروع گفتار، اشکال در تلفظ گفتاری، عدم برقــراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی، کم شنوایی، اشکال در درک کلام، اخـتلال در بـلع و… به این واحد مراجعه می کنند.

این واحد با برخورداری از تجهیزات و کادری متخصص توانسته است با تشخیص و درمان به موقع نسبت به حل مشکلات مراجعین اقدامات موثری را انجام دهد.

کاردرمانی

کاردرمانی

بـخش عمده ای از فعالیتهای واحد تـوانبخشی رعدالغدیر با تـوجه به شـرایـط و سـن گـروه مـخاطب در زمـینه کار درمانی و بعضا فیزیوتراپی می باشد. واحـد کار درمــانی رعدالغدیر همه روزه مــشغول به پـذیرش و ارزیابی جسمانی مراجعان  می باشد و در طی یک دوره درمانی ۲۰ جلسه ای (با تشخیص کارشناس، تعداد جلسات متغیر می باشد) توان یابان در دو گروه اطفال و بزرگسال تحت پوشش قرار می گیرند.

از ابتدای فعالیت این واحد تاکنون تعداد بسیاری از توان یابان توسط این واحـد پذیرش شده اند که شامل معلولیتهایی چون:زمـیوپاتی،C.P(فلج مغزی) ، گیلن باره، SMA ، اختلالات مــخچه ای، ضـایعه نخـاعی، مشکلات تعــادلی، MS، ضربه مغزی و… می باشد.

در گروه بزرگسال نیز حدود ۷۰%بیماران نتایج رضایت بخشی از درمان در نظر گرفته شده کسب کرده اند و برای سایر افراد، نـتایج درمان به دلیل ثابت شدن ناتوانیها و تغییر شکلهای بدنی و زیاد بودن سن بعضا چندان قابل ملاحظه نبوده است.

این آمار در گروه اطفال نتایج بسیار عمیق و اثـر بخشی را به هـمراه داشته است بـگونه ای که در این گـروه تاثیر خدمات در درمان و بهبودی به عددی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد می رسد .

بخشی از خدمات ما به صورت تصویر