pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

قوانین

. - قوانین

مطالب وبسایت موسسه نیکوکاری رعد الغدیر صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه می‌باشند.

حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی موسسه (۳ داخلی ۶۶۳۰۵۳۵۲-۴) مجاز است.

مؤسسه خیریه رعد الغدیر با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به افراد دارای معلولیت  را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک موسسه و یا تبلیغ برای موسسه در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (۳ داخلی ۶۶۳۰۵۳۵۲-۴) انجام دهید.

هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.