pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

مراکز مشابه

. - مراکز مشابه

نظر به گستردگی پدیده مــعلولیت در شهـرهای مـختلف کــشـور و ضــرورت تـاسـیس مـراکزی بـرای توانبخشی و آموزش فنی و حرفه ای منجر به اشتغال توانیابان با هدف بهـره مندی از مـواهب زنــدگی دلپذیر و عادی مـانند سایر افراد جـامعه، مـوسسه نیکوکاری رعـد الـغدیر بعنوان سازمـانی مردم نهاد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه خدمات توانـبخشی حـرفه ای بـرای تـوانیـابان مـناطـق محروم و کم برخوردار و نیز ترویج فرهنگ نیکوکاری در کشور، اقدام به اجرای طرح تاسیس مراکز مشابه را نمود. در این فرایند خدمات مورد نیاز برای راه اندازی و مدیریت اجرایی مراکز توانبخشی حرفه ای معلولان جـسمی حـرکتی در کـشور، توسط مـوسسه نیـکوکاری رعـد الغـدیر به صورت داوطلبانه و کاملا تخصصی و کاربردی از طریق مشاهده، بازدید حضوری، آموزش، مشاوره و حمـایت مالی به خیرین و نیکوکاران بومی در استانهای محروم ارائه می شود. این مـوسسه از ابـتدای فعـالیت خود تا کنون مـوفق به تاسیس چندین مـرکز نیکوکاری با هدف ارائه خدمات کاملا رایگان آموزش فنی و حرفه ای، توانبخشی و حمایت از کارآفرینی توانیابان شده است که به قرار ذیل است.

فهرست مراکز مشابه موسسه نیکوکاری رعدالغدیر

۱ -مجتمع آموزشی نیکوکاری کاشانه مهر کاشان

۲ -موسسه آموزشی نیکوکاری رعدالغدیر توانیابان فارس

۳ -موسسه نیکوکاری رعدالغدیر پاکدشت

۴ -مرکز حرفه آموزی انجمن ضایعه نخاعی استان هرمزگان

۵ -مرکز حرفه آموزی موسسه خیریه باران مهرلیان بوشهر

۶ -مرکز حرفه آموزی موسسه عطیه سبزوار

۷ -مرکز حرفه آموزی موسسه خیریه رضوان زاهدان

۸ -مرکز توان یاران صبح الوند همدان

۹ -انجمن حمایت از کودکان بهشت اصفهان

۱۰ -موسسه خیریه توانبخشی آموزشی رعد گیلان

۱۱-مجتمع توانيابان موسي بن جعفر (ع) پيشوا

۱۲- مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد اليگودرز
و…

null

تصویر نامه استفتاء

تصویر نامه مرجع تقلید آیت الله العظمی سیستانی در خصوص امکان واگذاری ثلث سهم امام به مقلدین ایشان برای ارتقاء خدمات و توسعه مراکز مشابه انجمن سماوات الغدیر

شرایط پذیرش

تا قله های لبخند

مجموعه قوانین و آئین نامه ها و فرم های اداری، آموزشی، توانبخشی و …