pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی بعنوان پدیده ای نو ظهور در دو دهه گذشته در سازماندهی، مدیریت و ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور تغییرات موثر در رفـع مـشکلات بـنیادین تـوان یابان، و تـامین بـخشی از هـزینه های موسسه نیکوکاری رعدالغدیر، توانسته بعنوان راه حلی کارآمد در اختیار مـدیران ایـن خیـریه در مـسیر پـیوند صـاحبان سرمـایه و تـوانمندی حرفه ای توان یابان قرار گیرد. حل مسئله بیکاری برای توان یابان یکی از اولـویت های این مـوسسه مـی باشد و منـاسـبترین روش برای پاسخ به این مـسئله توجه به مـوضوع کارآفرینی اجتماعی می باشد.

با آغـاز یک فعـالیت اثر بخش، اتفاقات ارزشمندی صورت می پذیرد که می تـواند الگو و زیر بنای حرکت های گسترده تر برای ارتقای جایگاه توان یابان در جامعه باشد.
کـسب رتـبه برگزیده مـسابقات بـین المللی OCIRP 2016 کشور فرانسه از بـین ۲۵۰ موسسه مردم نهاد سراسر دنیا در زمینه کارآفرینی اجتماعی اتفاقی غرور آفرین برای هـر ایرانی است که رعـدالغدیربا بـکارگیری روشهای نوین در حوزه های کارآفرینی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و مـسئولیت اجتمـاعی در قبال ارائه خـدمات صادقانه موفق به کسب آن شده است.

رعـدالغدیر هـمواره تلاش می نماید تا با تکیه بر دانـش علمی نـوین و اضـافه کردن ارزش افزوده به نیات و حمایتهای مردمی به شکل کاملا کاربردی و موثر در جهت بهبود کمی و کـیفی حل مـسائل تـوان یـابان در زمینه کارآفرینی اجتماعی گـام بردارد.

تجهیز و راه اندازی مراکز پیام

تجهیز و راه اندازی کارگاه خیاطی

اشتغال توان یابان در زمینه صنایع دستی و هنری

کاریابی

خود اشتغالی

فرآیندهایی است که رعدالغدیر در حوزه اشتغال توان یابان بکار گرفته و موفق به ایجاد اشتغال برای بیش از ۷۰۰ نفر از توان یابان شده است.

کارآفرینی اجتماعی

رعد جامه

خدمتگزاران موسسه نیکوکاری رعدالغدیر اگر چه از انفاقها و مساعدتهای خداپسندانه خیرین و نیکوکاران بزرگوار در جهت تقویت و توسعه کیفی خدمات قابل ارائه به عزیزان توان یاب استقبال نموده و آنها را ارج می نهند،لیکن بنا به تجربه بنظر می رسد بهترین روش عزت آفرینی برای همدلی و همراهی و مساعدت با توان یابان در راستای حفظ کرامت انسانی آنان، مشارکت در ایجاد زمینه اشتغال و فعالیت مستمر این عزیزان می باشد.

در حال حاضر تعداد ۲۵ نفر در این کارگاه به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت در زمینه کلیه امور دوخت و دوز البسه کار و بیمارستانی – مانتو مدارس و… می باشند.

کارآفرینی اجتماعی

مرکز پیام

یکی از منابع ارزشـمند و قـابل افتخـار در مـوسسه نیکوکاری رعدالغدیر برخورداری از سرمایه های اجتماعی عظیم انسانی است که هـمواره وجـهه همت خود را در ارتقاء و بـهبود شرایط زندگی توانیابان مصروف می دارند.

مراکز پیام موسسه نـیکوکاری رعـدالـغدیر در سال ۱۳۹۳ به همـت چند تن از مهندسین خـوش نام دانشگاه شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران با هدف اشتغال و خودکفایی توانیابان کار خود را آغاز نمود. موسسه نیکوکاری رعـدالـغدیر پس از تـهیه تـجهیزات و تـامین زیر ساخت های مخابراتی لازم، اولویت تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز در این حوزه را در راس برنامه های آموزشی خود قرار داد. درحـال حـاضر تـوان یـابــان این مـوسسه پـس از کـسب مـهــارت و اخـذ گــواهــینامه هــای لازم در زمــینه ICDL درجه۱و ۲ فن بـیان و اصول مذاکره و مهـــارتهای زندگی و اجتمـاعی به افـرادی مــتخصص برای اجـرای پروژه های مـتنوع مراکز پیام مبدل می شود.

موسسه نیکوکاری رعدالغدیر در حال حـاضر تنهـا مرکز تـخصصی تـربیت نـیروی انسانی تـوان یاب در زمـینه اپراتوری مراکز پیام می باشد که با جلب اعتماد صاحبان برند و سرمایه توانسته است خیل کثیری از توان یابان در این حوزه را مشغول بکار نماید.

این مرکز در زمینه اجرای پروژه های مختلفی چون: بازاریابی تــلفنی، پاســخگویی ۲۴ ســاعته، پـشتیبــانی و خدمات پس از فـروش، پیاده ســازی صوت به متن، تحقیقات بـازار، جمع آوری و پیـاده سازی داده ها، سـنجش رضـایت مـشتریان، مراقبت از مشتریان و اطلاع رسانی مستقیم، مرکز پشتیبانی فـنی، نظارت بر عملکرد خدمات تلفنی، نظرسنجی و افکار سنجی جامعه و جلب رضایت مشتری فعالیت می نماید.