pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

بازدید از موسسه

. - بازدید از موسسه

رعدالغدیر آمادگی دارد تا در صورت تمایل سازمان ها، دانشگاه ها و مجامع نیکوکاری شرایطی را برای بازدید و معرفی مجموعه برای عزیزان فراهم آورد. علاقه مندان می توانند جهت هماهنگی ضمن تکمیل فرم ذیل با روابط عمومی مجتمع۴-۶۶۳۰۵۳۵۲ داخلی ۵ تماس حاصل نمایند.

تصویر کپچا