سومین جشنواره همام

مرا به چشم هنرمند ببین نه معلول

مهم نیست ناشنوا و نابینا باشند و یا دچار ۹۰ درصد معلولیت جسمی و حرکتی؛ مهم این است که آن‌ها ثابت می‌کنند هیچ محدودیتی برای هنر و هنرمند بودن وجود ندارد. هنر، زمینه‌ای برای بروز خلاقیت و توانایی افراد دارای معلولیت است.

ادامه مطلب »
دیگر مطالب