اشتراک‌گذاری فرصت‌های شغلی

ایجاد و تلاش در توسعه ظرفیت فکری جامعه نسبت به نگرش صحیح به ابعاد وجودی افراد معلول یکی از اولویت های مهم رعد الغدیر در تمامی وجوه ماموریت این موسسه می باشد.
در این بین تلاش برای معرفی بکار و اشتغال نیروهای انسانی دارای معلولیت و صاحب مهارت با در نظر گرفتن تطابق شغل و شاغل، به شرکتها و سازمانهای جویای نیروی انسانی، یکی از فعالیت های کلیدی بخش کاریابی این مرکز می باشد.
در ایران، قانون حمایت از حقوق معلولان، شرکت‌ها و سازمان‌ها را موظف کرده است که حداقل ۳ درصد از نیروی کار خود را به افراد معلول اختصاص دهند. با این حال، این قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و بسیاری از افراد معلول با مشکل بیکاری مواجه هستند.
اشتراک گذاری فرصت های شغلی بخش خصوصی با واحد کاریابی رعد الغدیر می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. با این همکاری، شرکت‌ها می‌توانند با صرف زمان و هزینه کمتر، نیروهای انسانی مناسب خود را جذب کنند.
این امر نه تنها می تواند به عادی سازی حضور افراد معلول بعنوان نیروی کار توانمند و ماهر در بستر جامعه کمک کند بلکه منجر به استقلال فردی و مالی فرد معلول و پررنگ شده حضور اجتماعی او در جامعه می شود.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب