علیرضا آتشک به عنوان مدیر عامل جدید موسسه نیکوکاری رعدالغدیر منصوب شد.

در دور جدید انتخابات هیئت مدیره رعدالغدیر که در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹ در سالن کنفرانس رعدالغدیر با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره ،بازرس اصلی و تعدادی از اعضای هیئت امنای این موسسه برگزار شد، به پیشنهاد آقای علی سلطان زاده و موافقت حضار جلسه، علیرضا آتشک (قائم مقام و مدیر اجرایی رعد الغدیر از سال ۱۳۸۱ تاکنون )به عنوان مدیر عامل جدید رعدالغدیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

همچنین در این دوره  علی سلطانزاده به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انتخاب شدند و سایر اعضا نیز کما فی السابق در سمت های خود ابقا شدند.
در خاتمه گفتنی است در این جلسه از زحمات آقای اسماعیل روحانی (ریاست هیات مدیره پیشین)  قدردانی شد.
این جلسه با ضیافت ناهار و تقدیر از زحمات کلیه اعضای هیئت مدیره در سال جاری به پایان رسید.

نظرات شما
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب