pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

برگزاری آزمون فنی و حرفه‌ای ICDL در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

. - اخبار ما - برگزاری آزمون فنی و حرفه‌ای ICDL در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
برگزاری آزمون ICDL در موسسه رعد الغدیر (۵)

برگزاری آزمون فنی و حرفه‌ای ICDL برای ۲۵ نفر از افراد دارای معلولیت در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر، برای پشتیبانی از توانمند سازی حرفه ای افراد دارای معلولیت، آموزش‌های مشابه با سایر افراد را برای اشتغال توانیابان در بازار کار؛ برای آن‌ها برگزار می‌کند.
امروز در این موسسه برای ۲۵ نفر از افراد دارای معلولیت که موفق به اتمام دوره های آموزش تخصصی ICDL در این موسسه شده بودند آزمون فنی و حرفه ای به منظور ارزیابی دانشِ آموخته شده و اعطای مدرک فنی و حرفه ای برگزار شد.
طبق گفته مسئولین موسسه رعد الغدیر، فراگیران در پایان دوره‌ آموزشی خود، با اخذ مدرک معتبر فنی و حرفه ای که از ارزش ملی و بین‌المللی برخوردار است، می توانند بهتر از فرصت‌های شغلی بهره مند شوند و با برخورداری از دانش و تکنولوژی روز؛ بهتر برای حل مسائل اجتماعی خود در زمینه اشتغال گام بردارند.

نظر خود را بنویسید

تلفن
تلفن