دنیا هنوز برای مهربانی کردن و مهربانی دیدن ظرفیت دارد

کودکی که با معلولیت جسمی و حرکتی متولد شده نباید فردای خود را از دست بدهد. خبر خوشحال کننده اینکه در جامعه ای که به دلیل شرایط اقتصادی خدمات توانبخشی هر روز افزایش قیمت دارد ما در موسسه نیکوکاری رعدالغدیر این خدمات را کاملا رایگان ارائه می دهیم.
خدمات توانبخشی رایگانی که در موسسه نیکوکاری رعدالغدیر به افراد توان یاب ارائه میشود از بهترین خدماتی است که می توان در دوره طلایی رشد کودکان دچار معلولیت جسمی و حرکتی ارائه کرد و سبب اصلاح حرکات و بهبودی نسبی برای کودکان می شود.بیست سال خدمات توانبخشی کاملا رایگان به کودکان از افتخارات موسسه نیکوکاری رعدالغدیر است.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب