مالی و اداری

اطمینان از صحت و سلامت مالی، بهبود کارآیی و اثربخشی، افزایش اعتماد عمومی از طریق ارائه گزارشات شفاف و دسترس پذیر، یکی از مهمترین ماموریت های واحد مالی می‌باشد. رعد الغدیر با برخورداری از کادر مالی متخصص، بکارگیری سیستم نرم افزار مالی یکپارچه و سامانه مالی، مدیریت کلیه وجوه واریزی به حسابهای موسسه را عهده‌دار است و گزارشات مالی سازمان را هر ساله منتشر می‌کند.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب