مشاوره و مهارت های زندگی

افراد دارای معلولیت اغلب نیاز به توسعه مهارت های خاصی دارند تا بتوانند به طور مستقل زندگی کنند. خدمات مشاوره و آموزش دوره مهارت های زندگی که در رعد الغدیر در اختیار افراد معلول قرار می گیرد به آنها کمک کند تا این مهارت های فردی خود را توسعه دهند، زندگی مستقلی داشته باشند و در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
خدمات مشاوره در رعد الغدیر تنها ویژه فرد معلول نیست، بلکه در طیفی گسترده تر خانواده و اطرافیانش را نیز در بر می گیرد. این خدمات از سوی جمعی از متخصصین روانشناس و کارشناسان مشاوره که به صورت داوطلبانه با این موسسه همکاری دارند در ساختمان رعد الغدیر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب

نکاتی درباره نحوه رفتار کردن با افراد دارای معلولیت

معلولیت، محدودیتی در توانایی‌های جسمی یا ذهنی یک فرد است که می‌تواند بر زندگی روزمره او تاثیر بگذارد. با این حال، معلولیت به معنای ناتوانی یا نقص نیست. افراد دارای معلولیت نیز مانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و ارزش‌های انسانی هستند و باید با احترام و کرامت با آنها رفتار شود.

مطالعه خبر