پایان دوره آموزشی خیاطی مبتدی به زنان سرپرست خانوار

واحد خیاطی و آموزش موسسه نیکوکاری رعدالغدیر یک ظرفیت کم استفاده بعد از ساعت کاری داشت که با درنظر گرفتن نیاز جامعه برای آموزش به زنان سرپرست خانواده بکارگیری شد.
مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعدالغدیر با بیان این مطلب گفت: واحد خیاطی و آموزش موسسه در خارج از زمان کاری تجهیزات و ظرفیت های انسانی داشت از سوی دیگر تقاضا برای آموزش دادن به اقشار آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانوار همیشه به موسسه ارائه می شد در نهایت تصمیم گرفتیم با یک زمانبندی استفاده بهتری برای رفع نیازهای اجتماعی صورت بگیرد.
علیرضا آتشک با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار بعد از دوره های آموزشی تخصصی می توانند مشغول بکار شوند، افزود: بر همین اساس موسسه نیکوکاری رعدالغدیر تصمیم گرفت در ابتدا طرح رفع نیازهای اجتماعی بخشی از اقشار آسیب پدیر جامعه را با آموزش خیاطی در ۱۰ جلسه برای ۶ نفر از زنان سرپرست خانوار اجرا کند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه این جلسات آموزشی در یک سطح آموزش های مرتبط به چرخ، راه اندازی، تسلط بر چرخ و دوخت و در سطح دوم آموزش های دوخت انواع پاگن(محل نصب سردوشی)، جیب روی کار، جیب و در جیب، دمپا، زیپ، بخیه پایه، دوخت یک سانت، دوخت دوسانت و سه سانت(پیش کار) ارائه شد.
آتشک با تاکید بر اینکه زنان سرپرست خانوار آموزش دیده در این دوره آماده اشتغال در زمینه خیاطی هستند، تصریح کرد:اگرچه آموزش های سطح حرفه ای میتواند به مهارتهای این گروه اضافه کند اما با همین سطح آموزشها می توانند مشغول بکار شوند و بخش مهمی از نیازهای مالی خود را از طریق اشتغال حل کنند.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب

بیست و هفتمین مرکز مشابه رعد الغدیر در دماوند افتتاح شد

موسسه رعد محسنین دماوند پایا (بیست و هفتمین مرکز مشابه رعد الغدیر) با حضور اعضای هیئت مدیره رعد الغدیر، جمعی از مدیران موسسات مردم نهاد کشور، مدیران دولتی شهرستان دماوند، اعضای هیئت امنا و بانوان نیکوکار مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و همچنین جمعی از خیرین تهرانی و دماوندی در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه به طور رسمی افتتاح شد.

مطالعه خبر