🍎🍉یلدا برای ما یک دقیقه بیشتر محبت شماست

در آخرین روز پاییز به مهر شما، سبز میشویم🌱
در شبی که زردی 🍂به سپیدی ❄️ پیوند میخورد به محبت حضورتان در کنار رعدالغدیر دلخوش❤️ میمانیم
در سردترین روزهای سال به امید حمایت تان از اشتغال توان یابان دلگرم هستیم
♿️مهرتان برای رعدالغدیری ها مانا

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب