حضور آرایشگران خیر در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

کار خیر در جامعه از فرهنگی دیرینه برخوردار است و با جان مردمان عجین شده است. فرد نیکوکار از زمان، پول، تجربه، مهارت و یا استعداد خود برای کمک کردن به دیگر افراد استفاده می‌کند تا دنیا را جای زیباتری برای زندگی بسازد.

ادامه مطلب »

بازدید مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

بهرام نکاحی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رییس سامانه حمل ونقل معلولین ضمن بازدید از موسسه نیکوکاری رعدالغدیر قول مساعد حل مشکلات ایاب و ذهاب توان یابان وافزایش ظرفیت ناوگان شهری را داد.

ادامه مطلب »
دیگر مطالب