به رویای محال خود رسید

حدود ۶ سال است که از حضور عابد در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر می گذرد. پسری که روزهای اول با ناامیدی وارد موسسه شد و حال می گوید: یک انسان شاد و خودکفا شده و همواره برای روزهای روشن آینده تلاش می کند.

ادامه مطلب »
دیگر مطالب