شحدِ شیرین مشارکت

به گزارش روابط عمومی رعدالغدیر: در این موسسه به سنت هرساله طرحی با نام طرح شحد (شبکه حامیان داخلی) برگزار می شود. در این طرح جمعی از توانیابان این موسسه که اینک صاحب شغل و حرفه ای شده اند ماهانه با بخشیدن سهمی از حقوق خود به صندوق خیریه، سخاوتمندانه در حمایت از آموزش، توانبخشی و درمان افراد دارای معلولیت مشارکت می کنند.

افرادی که خود روزی مددجوی این موسسه بوده اند و با حمایت نیکوکاران و البته تلاش های بی وقفه و ایمان به توانمندی های خود امروز در کارگاه های اشتغالزایی و کارآفرینی رعدالغدیر در جایگاه فردی مفید، مولد و اثر گذار در جامعه حضور دارند که زندگی هر کدام از آنها می تواند الهام بخش بسیاری از ما باشد. حال به شکرانه شکوفا شدن توانمندی هایشان متعهدانه و مسئولانه و با حمایت مالی و معنوی خود، نقش بزرگی در نهادینه شدن فرهنگ نیکوکاری و حمایت از توانیابان در جامعه ایفا می کنند که با این اقدام خیرخواهانه نه تنها درس بزرگی از بخشش به جامعه می دهند بلکه با قطره قطره حمایت های خود نهال حمایت از همنوعان خود را آبیاری می کنند تا به درختی تنومند تبدیل شود. آن زمان است که همه افراد جامعه اعم از توانیاب و تندرست در زیر سایه این درخت، زندگی رو به رشدی خواهند داشت.

امسال نیز ۵۳ تن از این عزیزان با مشارکت مجدد در این طرح، برگ دیگری از دفتر سخاوت را رقم زده و مصداق این شعر زیبای ملک الشعرای بهار شدند ” دیگران کاشتند و ما خوردیم … ما بکاریم دیگران بخورند”

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب