رادیو گفتگو
رادیو گفتگو - ویژه برنامه مبعث
مصاحبه مهندس علی سلطان زاده رئیس هیئت مدیره موسسه

اشتراک‌گذاری:

موضوع: معرفی فعالیت‌های خیریه و کارآفرینی اجتماعی رعد الغدیر

رادیو سلامت
رادیو سلامت - برنامه راهی شو
مصاحبه با دکتر رضا بیات موحد - دندانپزشک نیکوکار

موضوع: معرفی مرکز دندانپزشکی رعد الغدیر، این مرکز به همت جمعی از دندانپزشکان نیکوکار در زمینه ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان برای افراد دارای معلولیت فعالیت دارد.

رادیو سلامت
رادیو سلامت - برنامه راهی شو​
مصاحبه با دکتر سید محمود رضا رضوانی نژاد - پزشک نیکوکار

موضوع: معرفی فعالیت‌های درمانی داوطلبانه توسط پزشکان نیکوکار در موسسات خیریه

رادیو سلامت
رادیو سلامت - برنامه راهی شو
مصاحبه با رامین حسینی - هنرمند دارای معلولیت

موضوع: گفتگو با زوج معلول موفق که در مرکز تماس رعد الغدیر مشغول به کار هستند.

موضوع: تاریخچه شکل گیری و معرفی خدمات رایگان رعد الغدیر برای افراد دارای معلولیت

پادکست آموزشی
چگونه در مصاحبه شغلی موفق شویم؟

موضوع: نحوه برخورد و پوشش در هنگام مصاحبه شغلی

پادکست آموزشی
چگونه در مصاحبه شغلی موفق شویم؟ - قسمت دوم

موضوع: اطلاعات لازم برای ارائه در هنگام مصاحبه و نحوه آماده سازی آن قبل از انجام مصاحبه