بانک رسالت

در راستای مسئولیت اجتماعی بانک انجام پذیرفت؛ بازدید مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از موسسه نیکوکاری رعدالغدیر مدیرعامل و جمعی

ادامه مطلب »
دیگر مطالب