حضور آرایشگران خیر در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

کار خیر در جامعه از فرهنگی دیرینه برخوردار است و با جان مردمان عجین شده است. فرد نیکوکار از زمان، پول، تجربه، مهارت و یا استعداد خود برای کمک کردن به دیگر افراد استفاده می‌کند تا دنیا را جای زیباتری برای زندگی بسازد.

ادامه مطلب »

بودجه حمل‌و‌نقل افراد دارای معلولیت در اولویت دولت نیست

مدیر عامل جامعه معلولان ایران یکی از دلایل کمبود ناوگان‌های حمل و نقل افراد دارای معلولیت را کمبود بودجه دانست و گفت: معمولا مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه های انقباضی، بودجه حمل و نقل افراد معلول را از اولویت خارج می کند. این در حالی است که هزینه های یک فرد معلول خیلی بیشتری از یک فرد غیرمعلول است.

ادامه مطلب »
دیگر مطالب