بازدید مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

بهرام نکاحی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رییس سامانه حمل ونقل معلولین ضمن بازدید از موسسه نیکوکاری رعدالغدیر قول مساعد حل مشکلات ایاب و ذهاب توان یابان وافزایش ظرفیت ناوگان شهری را داد.

ادامه مطلب »
دیگر مطالب